Výsledky výskumu prezentujeme doma i v zahraničí

Zamestnankyne Výskumného centra AgroBioTech, ktoré pôsobia na Oddelení bioekonomiky majú za sebou úspešnú vedeckú jeseň, počas ktorej aktívne prezentovali výsledky svojich vedecko-výskumných činností na viacerých medzinárodných vedeckých konferenciách. V septembri sa...

Aktuálne z projektu H2020

Vďaka projektu Horizont 2020 ID 101000501: Algae4IBD sme testovali vodné extrakty z 23 morských rias a mikrorias na minimálnu inhibičnú koncentráciu. Testované baktérie boli objednané z Nemeckej zbierky mikroorganizmov a to Bacillus cereus (DSM 31), Escherichia coli...

Hmyz sa teší čoraz vyššej obľube

Problematikou jedlého hmyzu sa zaoberajú aj výskumíci zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v spolupráci s Výskumným centrom AgroBioTech SPU v Nitre a Právnickou fakultou Trnavskej univerzity, ktorý spoločne pripravujú aj workshop o jedlom hmyze. ...