Zaujímavosti z výskumu ťažkých kovov a ich vplyvu ako endokrinných disruptorov na ľudskú adrenokortikálnu nádorovú bunkovú líniu NCI-H295R

V uplynulom období boli publikované dve pozoruhodné vedecké práce z oblasti základného výskumu o vplyve ťažkých kovov na reprodukčnú fyziológiu a produkciu pohlavných hormónov na úrovni in vitro nádorových bunkových modelov. Práca s názvom Copper affects...