S ministrom školstva o vede, vzdelávaní a udržateľnosti

Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre navštívil 10. septembra minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Mgr. Branislav Gröhling. Na stretnutí s rektorkou doc. Klaudiou Halászovou, prorektorom pre rozvoj doc. Tomášom Tóthom a kvestorkou Ing. Zuzanou Gálovou...