V dňoch 11 – 13. júna 2024 v rámci projektu EIT Food Hub sa uskutočnilo podujatie, ktoré bolo rozdelené do dvoch blokov. Podujatie začalo 11. júna 2024 na SPU v Nitre, kde sa na biznis fóre v panelových diskusiách stretli zástupcovia z rôznych potravinových odvetví, ako zástupca cukrárenského priemyslu, zástupca Potravinárskej komory SR, zástupca profesijných združení, zástupca výrobnej agropotravinárskej spoločnosti, zástupca mliekarenského priemyslu, zástupca priemyslu nealkoholických nápojov, zástupca hydinárskeho priemyslu, zástupca mäsového priemyslu, zástupca pivovarníckeho a sladovníckeho priemyslu, zástupca vinárskeho priemyslu, zástupca výrobcov trvanlivých dehydrovaných produktov. Diskutované boli témy boli veľmi prínosné a boli dohodnuté spolupráce na ďalších aktivitách v rámci projektu. V dňoch 12 – 13. júna 2024 podujatie pokračovalo workshopom, ktorý sa uskutočnil v Liptovskom Jáne. Na workshope boli prezentované Misie EIT Food a v rámci plenárnych prednášok prebiehali diskusie na témy:

  • Fytonutrienty a ich účinky na zdravie spotrebiteľov
  • Vízia a poznávanie hmyzu ako potraviny
  • Výživové trendy v roku 2024
  • Zdravý životný štýl
  • Vývoj zdravých potravín
  • Vplyv fytonutrientov na zdravie spotrebiteľov
  • Rizikové faktory potravinového reťazca
  • Využitie modelov in vitro pri štúdiu ochranných a rizikových faktorov z pohľadu zdravia konzumentov

Počas trojdňového podujatia došlo k mnohým osobným stretnutiam a diskusiám, ktoré budú prínosné pre ďalšie plánované aktivity projektu v nasledovnom období.