V rámci implementácie cieľov projektu H2020: Algae4IBD, ktorý je zameraný na prevenciu a liečbu zápalových ochorení tráviaceho traktu využitím bioaktívnych zložiek rias, sa naše kolegyne Hana Ďúranová a Eva Kováčiková v dňoch 15.-17. mája zúčastnili valného zhromaždenia v meste Caen (Normandia). Náplňou uvedeného stretnutia bolo prezentovanie vedecko-výskumných činností jednotlivých pracovných balíkov a ich doposiaľ nadobudnutých výsledkov a zistení. Prezentovali sa pokroky v oblasti produkcie mikro- a makrorias, identifikácie a extrakcie ich bioaktívnych zložiek, ich testovania na rôznych modeloch zápalových ochorení tráviaceho traktu, ako aj vývoj nových produktov na ich báze. V rámci tohto zhromaždenia prítomných oboznámili s našimi vedecko-výskumnými činnosťami súvisiacimi s mikroenkapsuláciou extraktov z rias, čo je kľúčová technológia pre zlepšenie stability a účinnosti bioaktívnych látok. Uvedené stretnutie im taktiež umožnilo nadviazanie nových kontaktov v rámci budúcej spolupráce. Počas neformálnych diskusií identifikovali potenciálne oblasti pre ďalšie spoločné projekty a výskumné iniciatívy, čo výrazne posilní našu kapacitu pre inovácie a aplikovaný výskum. Celkovo bolo stretnutie veľmi prínosné a prinieslo množstvo cenných podnetov pre ďalší postup v uvedenom projekte.