DEŇ VEDY VC ABT 2017

Srdečne pozývame zamestnancov a študentov SPU v Nitre na podujatie DEŇ VEDY VC ABT 2017, ktoré sa uskutoční dňa 30. novembra 2017 o 13:00 hod. v priestoroch VC ABT (Kongresová sála). Tešime sa na Vašu účasť.

VC ABT sa reprezentovalo na workshope v Berlíne

Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre v spolupráci s Katedrou hygieny a bezpečnosti potravín (FBP, SPU v Nitre) participuje na projekte „Vytvorenie HACCP modulov bezpečnosti potravín vo svetle EÚ štandardov“ v rámci grantovej schémy Erasmus+, Strategické...