Úžitkový vzor – Hodnotenie štýlu jazdy vodičov

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zapísal do registra úžitkový vzor s názvom Spôsob monitorovania jazdného štýlu vodičov osobnej a nákladnej dopravy s využitím informácií o brzdení a rozbehu vozidla od pôvodcov Ing. Mário Szabó, PhD., prof. Ing....

In vitro cytotoxicita ortuti

Pod vedením autorského kolektívu – Ing. Jana Slivková, PhD., Ing. Zuzana Kňažická, PhD. a prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc. vyšla vo Vydavateľstve SPU v Nitre vedecká monografia s názvom In vitro cytotoxicita ortuti – Celulárne a molekulárne aspekty toxicity...