Spolupráca AgroBioTechu s Francúzskom

Zástupcovia Francúzskej Université de Technologie de Compiègne (UTC) navštívili v dňoch 24-25 Júla 2019 Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre a s riaditeľkou VC ABT, Ing. Luciou Gabríny, PhD. diskutovali o možnostiach výskumnej spolupráce. Zo strany UTC,...

Budujeme spoluprácu aj v oblasti environmentálnych vied

Výskumné centrum AgroBioTech v dňoch 18-19.7.2019, privítalo ďalšieho hosťa z USA, Louisiana State University (LSU): profesor Jeff S. Kuehny, riaditeľ Botanickej záhrady LSU. Profesor Kuehny, sa výskumne orientuje na fyziológiu rastlín okrasných plodín. Konkrétne sa...

Privítali sme hosťa z LSU, USA

Výskumné centrum AgroBioTech, prijalo v dňoch 15-16.7.2019, profesora Kayanusha J. Aryanu Ph.D., CFS., Diplomate ACAS z Louisiana State University, USA. Profesor Kayanush Aryana, zo Školy výživy a potravinárstva LSU (School of Nutrition and Food Science of the...