V Potravinovom inkubátore Výskumného centra AgroBioTech v týchto dňoch prebiehajú intenzívne prípravy produktov na báze ovocia, zeleniny a liečivých rastlín. Prepája sa tak činnosť Botanickej záhrady, ktorá produkuje širokú škálu kvalitných a zaujímavých surovín a Potravinového inkubátora, v ktorom sa tieto produkty činnosťou zanietených výskumníkov premieňajú na inovatívne produkty s pridanou hodnotou. Nakoľko sú to produkty slovenské, vyprodukované v areály univerzity, vyznačujú sa lokálnosťou a nízkou uhlíkovou stopou.

V prvom kroku je potrebný zber surovín, do ktorého sú efektívne zapájaní aj študenti univerzity a to nielen domáci, ale aj zahraniční. Táto činnosť im umožňuje pochopiť zložitosť a nevyhnutnosť poľnohospodárskej výroby a čo všetko je dôležité, aby sa vyprodukovala kvalitná surovina, pretože len z kvalitnej suroviny môže vzniknúť kvalitný produkt.

Po zbere surovín prebieha ich spracovanie v priestoroch Potravinového inkubátora ako aj v laboratóriách Výskumného centra AgroBioTech. Tento proces zahŕňa čistenie, šúpanie, krájanie, varenie, pasírovanie, sušenie a nakoniec balenie…Z ovocia sa pripravujú džemy, pyré, šťavy, sušené ovocie a dokonca likéry. Zo zeleniny chutné chipsy, nátierky, šťavy a múka, ktoré bude slúžiť ako obohacujúca prísada do cereálnych výrobkov. Liečivé rastliny v kombinácii so sušeným ovocím predstavujú základ na výrobu voňaných čajovín. Niektoré druhy budú tiež využívané ako prírodné konzervačné látky do pripravovaných produktov a aj ako ochucovadlá.

Sortiment výrobkov sa bude neustále rozširovať a rozvíjať podľa dostupnosti surovín, ako aj nápadov a myšlienok nielen výskumníkov, ale aj študentov, ktorý si týmto procesom zvyšujú svoje vedomosti, zručnosti a tým aj celkovú prípravu do budúcej praxe.