Organizačná štruktúra

Výskumného centra AgroBioTech

Organizačná štruktúra VC ABT sa podľa Organizačno prevádzkového poriadku člení na 6 častí:

a) Riaditeľ a Sekretariát VC ABT

Ing. Lucia Gabríny, PhD. – Riaditeľka VC ABT

Ing. Zuzana Misailidisová Ďurická – Administratívne oddelenie VC ABT

Ing. Miroslava Uhrinová – Administrácia projektov

b) Útvar výskumných činností VC ABT

Analytická chémia:

Ing. Michal Miškeje, PhD.

Ing. Jana Štefániková, PhD.

Experimentálna biológia:

Mgr. Eva Kováčiková, PhD.

Ing. Marko Halo

Ing. Simona Baldovská, PhD.

Ing. Filip Tirpák, PhD.

Ing. Mária Tirpáková, PhD.

Mikroskopické a spektroskopické metódy:

RNDr. Hana Ďúranová, PhD.

Dr. Ing. Miroslava Požgajová

Molekulárna biológia a genetika:

RNDr. Veronika Fialková, PhD.

Mgr. Jana Bilčíková

Mgr. Petra Borotová

Ing. Ivana Speváková, PhD.

Ing. Lucia Urbanová

Ing. Lucia Klongová

Ing. Matúš Kyseľ, PhD.

Technológie potravín:

Mgr. Veronika Valková

Ing. Patrícia Martišová

Ing. Ivana Tirdiľová, PhD.

Výživa ľudí:

Ing. Zuzana Chlebová, PhD.

Ing. Marta Lorková, PhD.

Ing. Mária Holovičová, PhD.

Ekonomické štúdie a spotrebiteľské správanie:

Ing. Kristína Predanócyová, PhD.

Ing. Jaroslava Košařová, MBA, PhD.

Ing. Diana Pindešová

Biotechnika a modelovanie krajiny:

Ing. Jakub Pagáč, PhD.

Agrobiológia:

MSc. Samuel Adamec

c) Útvar prevádzky VC ABT

Ing. Renáta Lužicová

Jozef Jurík

Martina Slížiková

Jana Illéšová

Sidónia Habáňová 

d) Transferové centrum VC ABT

e) Rada VC ABT

prof. Ing. PaedDr. Jana Žiarovská, PhD. (Oddelenie agrobiológie)

prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. (Oddelenie aplikovanej ekológie a bioenergie)

prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. (Oddelenie bioekonomiky)

doc. Ing. Juraj Maga, Dr. (Oddelenie biosystémového inžinierstva)

prof. Ing. Viera Paganová, PhD. (Oddelenie biotechniky a modelovania krajiny)

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. (Oddelenie technológií potravín a biotechnológie)

doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. (Rektorka)

prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD. (Prorektor pre výskum)

doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. (Zástupkyňa Transferového centra)

f) Medzinárodná inovačná rada VC ABT