Oddelenie biotechniky a modelovania krajiny

Laboratóriá Oddelenia biotechniky a modelovania krajiny sa špecializujú na nasledujúce odborné činnosti a spôsobilosti:

  • Stanovenie a kvantifikácia vybraných morfometrických, biochemických a fyziologických parametrov drevín a bylín indikujúcich nedostatok vody v urbárnom prostredí,
  • skríning dát v kontrolovaných podmienkach aj na konkrétnych lokalitách urbanizovaného priestoru a v krajine,
  • tvorba modelov krajiny štrukturálna a tvarová analýza komponentov krajiny, kvantifikácia ich zmien vo vzťahu k časovej osi modelovanie artefaktov kultúrneho a prírodného dedičstva z oblasti krajinnej a záhradnej architektúry,
  • štúdium kvality, nutričného zloženia a obsahu zdraviu prospešných látok ovocia, zeleniny, hrozna určeného pre výrobu nealkoholických nápojov a vína,
  • výber a využitie netradičných, menej známych druhov ovocia a zeleniny s vysokým obsahom zdraviu prospešných látok pre výrobu nápojov a nápojových koncentrátov,
  • skúmanie slovenských novošľachtencov viniča hroznorodého a z nich pripraveného vína na prítomnosť a obsah biologicky cenných látok,
  • optimalizácia a regulácia technologického procesu výroby vína a iných druhov nápojov s cieľom zabezpečenia vysokej nutričnej a senzorickej kvality výsledného produktu.

Oblasti, v ktorých možno tieto výskumy aplikovať sú napr. adaptácie rastlín na podmienky urbánnych tepelných ostrovov alebo návrh výroby nových druhov atraktívnych nápojov s vysokou nutričnou hodnotou.

Oddelenie biotechniky a modelovania krajiny

Gestor oddelenia: prof. Ing. Viera Paganová, PhD.

Vedúci laboratória:

doc. Ing. Ján Mezey, PhD.

ikona-telefon +421 37 641 5802