Riaditeľka ABT v Louisiane

V uplynulých dvoch týždňoch navštívila riaditeľka nášho výskumného centra LSU AgCenter v Louisiane. Mobilita bola realizovaná v rámci projektu Erasmus+ Medzinárodná kreditová mobilita. Úlohou návštevy bolo preskúmať, ako funguje projektový manažment na LSU AgCenter a...