O pozemkových úpravách s poslankyňou Jarmilou Halgašovou

Pozemkové úpravy a možnosti riešenia tejto problematiky bola hlavná téma stretnutia zástupcov SPU v Nitre s poslankyňou Národnej rady SR Ing. Jarmilou Halgašovou, v sprievode asistentky JUDr. Jany Drgoncovej. Konalo sa 24. septembra vo Výskumnom centre AgroBioTech SPU...