DAFM Letná škola Towards resilient Agriculture sa konala v Záhrebe, v Chorvátsku v dňoch 1. až 5. júla 2024 na University of Zagreb, Faculty of Agriculture. Letnú školu otvoril dekan fakulty prof. Ivica Kisić a prodekanka prof. Kristina Kljak. Letnej školy sa zúčastnilo 23 študentov študijného programu DAFM z 13 krajín India, Uganda, Nigéria, Filipíny, Taliansko, Maďarsko, Kazachstan, Egypt, Pakistan, Ghana, Sýria, Tanzánia a Mexiko. Program Letnej školy DAFM bol tvorený 20 prednáškami prezentovanými zahraničnými lektormi z DAFM konzorcia. Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre reprezentovali prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. s prednáškou Modulatory effects o phytonutrients in relation to consumer health a Ing. Eva Ivanišová, PhD. s prednáškou Alternative food sources as perspective materials for present and future generation tasting edible insects, mushrooms and flowers. Prednášky boli doplnené praktickými workshopmi a exkurziami. Sprievodným podujatím bola návšteva Národného parku Plitvické jazerá.