Inovácie a nové trendy v agropotravinárstve

Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre sa každý rok organizuje EIT Food Hub Awareness day na šírenie povedomia o inováciách a nových trendoch v agropotravinárstve. Pod záštitou koordinátorky EIT Food Hub-u na SPU v Nitre, prof. Ing. Adrianou Kolesárovou,...

Veronika Valková: Nové typy potravín chránia zdravie

Výrazne uľahčiť stravovanie ľuďom s rôznymi alergiami, diabetom, laktózovou intoleranciou, celiakiou, chrániť zdravie všetkých konzumentov. To je hlavným cieľom tímu výskumníkov z Laboratória cereálnych technológií Výskumného centra AgroBioTech Slovenskej...

Zapojenie konzumentov do vývoja potravinového výrobku

Pozývame Vás na finálne stretnutie k projektu EIT Food RIS Consumer Engagement Labs, ktoré sa bude konať dňa 16. novembra 2021 o 13:00 hod. prostredníctvom platformy Zoom. Na seminári budú okrem výsledkov projektu diskutované aj pohľady spotrebiteľov, pohľady...

Študentské dni nitrianskych univerzít

V rámci Študentských dní nitrianskych univerzít 2021, ktoré prebiehajú pod záštitou Klaudie Halászovej (rektorky SPU) a Libora Vozára (rektora UKF), sa uskutočnia prednášky prostredníctvom platformy MS Teams, vedené zamestnancami Výskumného centra AgroBioTech.  ...