Naša vedecko-výskumná zamestnankyňa Ing. Kristína Predanócyová, PhD. sa v dňoch 16. – 17. mája zúčastnila medzinárodnej vedeckej konferencie 18th International Scientific Days 2024 „From Field to Finance: Addressing Economic Challenges“, ktorú organizovala Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre. Na konferencii predstavila príspevok zameraný na problematiku spotrebiteľskej akceptácie ochutených medov s názvom „Trends in the Honey Market: Consumption Patterns of Honey and Consumer Acceptance of Flavoured Honeys“ a získala ocenenie za najlepší príspevok.

Ocenený príspevok odhaľuje aktuálne trendy na trhu s medom, zohľadňuje meniace sa spotrebiteľské správanie a rastúcu popularitu medov obohatených o zdraviu prospešné látky. Spotrebiteľská štúdia využíva dáta získané v spolupráci s Ing. Patríciou Joanidis, PhD., Ing. Janou Lakatošovou, PhD. a Ing. Dianou Pindešovou počas podujatia Medová Nitra organizovaného Botanickou záhradou SPU v Nitre v júni 2022.

Spotrebiteľský prieskum bol realizovaný v kombinácii so senzorickým hodnotením piatich vzoriek ochutených medov (med so škoricou, med s granátovým jablkom, med s mätou, med so zázvorom a med s čokoládou). Výsledky získané z prieskumu ukázali, že 36,1% účastníkov konzumuje med pravidelne, niekoľkokrát týždenne, 27,3% konzumentov konzumuje med 1-2x týždenne a 36,5% konzumentov má tendenciu konzumovať med len 1-2x za mesiac, príp. v zimnom období  a počas choroby. Hlavnými motívmi konzumácie sú chuťové a zdravotné benefity a spotrebitelia uprednostňujú med od miestnych včelárov, med tekutej konzistencie a jednodruhový med. Štúdia ukázala, že až 78 % slovenských spotrebiteľov má povedomie o existencii ochutených medov, avšak doteraz má priamu skúsenosť s konzumáciou iba 53 % spotrebiteľov. Medzi najviac preferované príchute zakomponované do medov boli považované škorica, zázvor, čokoláda, propolis, orechy, kakao, rakytník a peľ. Spotrebiteľské hodnotenie senzorických atribútov ochutených medov ukázalo, že z hľadiska farby sú najatraktívnejšími med so zázvorom, med s mätou a med s granátovým jablkom. Z hľadiska arómy, spotrebitelia uprednostňujú med so zázvorom, granátovým jablkom a škoricou. Zohľadňujúc atribút chuti, výsledky ďalej ukázali, že najvhodnejšími sú med s mätou, zázvorom a granátovým jablkom. Štúdia tiež odhalila ochotu spotrebiteľov konzumovať med s mätou, zázvorom a granátovým jablkom.

Výsledky výskumu prinášajú cenné informácie pre ďalší výskum v oblasti spotrebiteľských štúdií, marketingu potravín a potravinových technológií, a sú významnými pre subjekty pôsobiace v potravinárskom sektore a tvorcov politík. Poznatky môžu napomôcť pri vývoji nových medov obohatených o zdraviu prospešné látky.

Výskum bol realizovaný v spolupráci s Fakultou ekonomiky a manažmentu a s podporou projektov 14-GASPU2021 Analýza spotrebiteľského správania pri medoch obohatených o zdraviu prospešné látky a Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood 313011V336, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.