Pracovné stretnutie s hlavným partnerom projektu

V rámci projektu Interreg V-A Sk–CZ/2019/11: „Příhraniční spolupráce sdílených laboratoří pro zlepšení konkurenceschopnosti českých a slovenských producentů zeleniny, kód: ITMS 304011X035“ sa dňa 13.9.2022 uskutočnilo pracovné stretnutie odborných riešiteľov...