Za novým poznaním do Japonska…

Do výzvy ERASMUS+ svet, ktorý podporuje mobilitu pedagogických a vedecko-výskumných zamestnancov sa zapojili aj naše zamestnankyne z Výskumného centra AgroBioTech, Ing. Ivana Speváková, PhD. a Ing. Lucia Klongová, spolu s doc. Ing. Vladimírom Vietorisom, PhD. z Ústavu...