Amygdalín a jeho možný vplyv na organizmus

Kolektív Laboratória experimentálnej biológie VC AgroBioTech SPU v Nitre realizuje aplikovaný výskum zameraný na determináciu účinkov amygdalínu na bunkový cyklus, na funkčnú kompetenciu reprodukčných buniek, antioxidačný, biochemický a hormonálny profil a celkový...

Cena za vedeckú prácu pre nášho zamestnanca

Predseda Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárne vedy pri SAV v Bratislave prof. Ing. Jozef Golian, Dr., dňa 12. decembra 2016 ocenil v Súťaži mladých vedeckých pracovníkov o najlepšiu vedeckú prácu za rok 2016,...