Inovácia pekárenskej výroby spoločnosti Frost a.s. Prešov prostredníctvom aplikácie výsledkov priemyselného výskumu

Projekt Dlhodobého strategického významu:

Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít

Projekt Dlhodobého strategického významu:

Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood

Projekt Dlhodobého strategického významu:

Udržateľné systémy inteligentného farmárstva zohľadňujúce výzvy budúcnosti

Podpora mobilizácie excelentných výskumných tímov:

Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd

Projekt na podporu výskumno-vývojových kapacít:

Podpora výskumných aktivít vo VC ABT

Projekt na podporu výskumno-vývojových kapacít:

Podpora výskumných aktivít na SPU v Nitre v oblasti energetiky

Projekt na podporu výskumno-vývojových kapacít:

Výskum vplyvu biotických a abiotických faktorov na zložky systému pôda-voda-atmosféra-rastlinný kryt

Projekt na podporu výskumno-vývojových kapacít:

Podpora výskumných aktivít v oblasti živočíšnej produkcie