PROJEKTY GA SPU

Příhraniční spolupráce sdílených laboratoří pro zlepšení konkurenceschopnosti českých a slovenských producentů zeleniny

Protektívny účinok extraktu hlivy ustricovej (Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.) pri chronických neprenosných ochoreniach

Inovácia pekárenskej výroby spoločnosti Frost a.s. Prešov prostredníctvom aplikácie výsledkov priemyselného výskumu

Projekt Dlhodobého strategického významu:

Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít

Projekt Dlhodobého strategického významu:

Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood

Projekt Dlhodobého strategického významu:

Udržateľné systémy inteligentného farmárstva zohľadňujúce výzvy budúcnosti

Podpora mobilizácie excelentných výskumných tímov:

Údajová a vedomostná podpora pre systémy rozhodovania a strategického plánovania v oblasti adaptácie poľnohospodárskej krajiny na klimatické zmeny a minimalizáciu degradácie poľnohospodárskych pôd

Projekt na podporu výskumno-vývojových kapacít:

Podpora výskumných aktivít vo VC ABT

Projekt na podporu výskumno-vývojových kapacít:

Podpora výskumných aktivít na SPU v Nitre v oblasti energetiky

Projekt na podporu výskumno-vývojových kapacít:

Výskum vplyvu biotických a abiotických faktorov na zložky systému pôda-voda-atmosféra-rastlinný kryt

Projekt na podporu výskumno-vývojových kapacít:

Podpora výskumných aktivít v oblasti živočíšnej produkcie