Projekt 1: Podpora výskumných aktivít vo VC ABT

Projekt 2: Podpora výskumných aktivít na SPU v Nitre v oblasti energetiky

Projekt 3: Výskum vplyvu biotických a abiotických faktorov na zložky systému pôda-voda-atmosféra-rastlinný kryt

Projekt 4: Podpora výskumných aktivít v oblasti živočíšnej produkcie