Databáza probandov pre klinické štúdie

Klinické štúdie sú prostriedkom pre vývoj nových postupov pre určité odborné činnosti. Klinické štúdie organizované VC ABT zahŕňajú overovanie a analýzu vplyvov nových potravín s pridanou hodnotou na zdravotný stav konzumentov. Súčasťou klinických testov a protokolov...

Vedecký deň VC AgroBioTech 2016

Srdečne Vás pozývame na cyklus odborných prednášok zameraných na bionanotechnológie a ekosystém v rámci Vedeckého dňa VC AgroBioTech 2016, ktorý sa uskutoční dňa  8. novembra 2016  o 12:45 v priestoroch VC ABT (Kongresová sála). Súčasťou podujatia bude aj výstava...