Potravinový inkubátor

Potravinový inkubátor bol vytvorený v rámci projektu: Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood 313011V336, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Potravinový inkubátor ako nástroj na podporu vývoja inovatívnych potravín

Potravinový inkubátor vytvára priestor pre pilotné testovanie a validáciu vyvinutých laboratórnych technológií v laboratórnych podmienkach simulujúcich priemyselne relevantné prostredie, čo predstavuje prvú úroveň v zmysle trojúrovňového konceptu inkubátorov a akcelerátorov. V rámci druhej roviny fungovania poskytuje potravinový inkubátor potenciál pre možnú podporu pre transfer inovatívnych technológií a poznatkov do praxe prostredníctvom diseminačných a konzultačných činností s využitím potenciálu projektového konzorcia, pričom je zachovaný nediskriminačný prístup zaručujúci rovnaký prístup pre všetkých.

Potravinový inkubátor sa zakladal a vybavil po materiálno-technickej stránke počas prvých dvoch rokov implementácie projektu a v druhej polovici implementácie sa využíva na overovanie navrhnutých reformulovaných potravín a výrobkov. Cieľovou skupinou sú aj študenti a mladí ľudia s podnikateľskými ambíciami, ktorí majú záujem o aplikáciu výsledkov výskumnej činnosti do podoby inovatívneho produktu. Hlavnými aktivitami v potravinovom inkubátore sú vzdelávacie a tréningové programy, mentoring, neformálne školenia a sprostredkovanie networkingu s cieľom rozvíjať potrebné technologické a podnikateľské zručnosti a vytvára priestor pre vzájomnú výmenu skúseností.

Podcast o potravinovom inkubátore

V rámci podcastu „Labákový Podcast inUPS“ nám o Potravinovom inkubátore porozprávala Ing. Eva Ivanišová, PhD. a Ing. Lucia Gabríny, PhD. z Výskumného centra Agrobiotech.

Podcast si môžete vypočuť v slovenskej aj anglickej verzii.

Slovenská verziaAnglická verzia

Výskumná a vývojová činnosť

  • Potravinová inkubátor predstavuje kreatívny priestor pre pilotné testovanie a validáciu technologických postupov s cieľom poukázať na možnosti efektívneho využitia a inovatívneho spracovania primárnych produktov v nasledovných oblastiach:
    • spracovanie ovocia a zeleniny na výrobu sirupov, štiav, nektárov, ovocných a zeleninových koncentrátov, nealkoholických nápojov a iných výrobkov (lisovanie, filtrovanie apod.)
    • výroba špecifických výrobkov z ovocia a zeleniny (výroba lekvárov, džemov, želé, nátierok, pretlakov, horčice, výroba sušeného ovocia a pod.)
    • výroba cestovín a cestovinárskych výrobkov
    • výroba trvanlivého pečiva, oblátok a sušienok.
  • Zámerom je realizovať výskumné činnosti v oblasti návrhu nových výrobkov s vysokou pridanou hodnotou, reformulovaných výrobkov so zmenou vybraných zložiek oproti klasickým výrobkom, výrobkov s použitím netradičných surovín, resp. výrobky obohatené o niektoré nutrične významné zložky.

Vzdelávacie programy

Potravinový inkubátor ponúka vzdelávacie programy zamerané na suroviny a produkty rastlinného pôvodu, ich nutričnú charakteristiku, výhody vo výžive a možnosti využitia pri výrobe inovatívnych potravín a potravín s pridanou hodnotou. Vzdelávacie programy sú tiež zamerané na správnu hygienickú prax v súlade s HACCP.

Tréningové programy

Potravinový inkubátor SPU v Nitre slúži ako tréningový a prezentačný priestor (workshopy) pre vývoj, výrobu a inováciu pokrmov na rastlinnej báze a hotových jedál v súlade s nutričnými požiadavkami a požiadavkami na šetrnú prípravu so zachovaním hlavných nutrientov. Workshopy sú svojim zameraním vhodné pre študentov, start-up ale aj laickú verejnosť.

Mentoring a konzultácie

Potravinový inkubátor SPU v Nitre poskytuje možností spolupráce v potravinárskom odvetví zameranom na rastlinné produkty a umožňuje prepojenie s potravinárskymi odborníkmi ako potenciálnymi mentormi nielen z univerzity, ale aj potravinárskej praxe. Mentoring a konzultácie sú zamerané na inovatívne cereálne produkty, nealkoholické nápoje, výrobky na báze ovocia a zeleniny, pochutiny a cukrovinky.

Networking

Potravinový inkubátor ponúka možnosti spolupráce v potravinárskom odvetví a networkingu a zabezpečuje kontakt na odborníkov a mentorov na základe vášho individuálneho podnikateľského nápadu a úrovne obchodných skúseností.

Publikácie

Mendelová, A., Mendel, Ľ., Solgajová, M., Kolesárová, A., Mareček, J., Zeleňáková, L. 2022. Comparison of the influence of different fruit drying methods on the content of selected bioactive substances. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 12, 1-6.

Zeleňáková, L., Jakabová, S., Šnirc, J., Žiarovská, J., Mezeyová, I. Determination of nitrates in lettuce (Lactuca sativa var. Capitata) from various producers by ion-selective electrode. Journal of Hygienic Engineering and Design, 10, 19-26.

Hlaváčová, Z., Madola, V., Ivanišová, E., Kunecová, D., Gálik, Hlaváč, P., Božiková, M., Vozárová, V. 2022. Nutritional, antioxidant, sensory, energetic, and electrical properties of enriched pasta. 2022. Applied Science, 12, 1-16.

Ďuranová, H., Valková, V., Gabríny, L. 2022. Chili peppers (Capsicum spp.): the spice not only for cuisine purposes: an update on current knowledge. Phytochemistry Reviews, 21, 1379–1413.

Tirdiľová, I., Vollmannová, A., Obtulovič, P., Zetochová, P., Čéryová, S. 2022. Varietal influence on the content of biologically valuable compounds in selected legumes. Journal of Food and Nutrition Research, 61, 146–155.

Kolesárová, A., Bojňanská, T., Kopčeková, J., Kolesárová, A. 2022. The influence of non-traditional fruits and elder flowers on rheological properties of the dough. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 11, 1-7.

Potravinový inkubátor

Odborný - vedecký garant pracoviska: Ing. Eva Ivanišová, PhD.