Regeneratívne poľnohospodárstvo

Zamestnanec Výskumného centra AgroBioTech (VC ABT) SPU v Nitre Ing. Jakub Pagáč, PhD., sa zúčastnili odborného semináru 15.júna 2023 v Bratislave na tému Regeneratívneho poľnohospodárstva. Podujatia sa zúčastnili poslanci NRSR, poľnohospodári, zástupcovia...

Exkurzia pre SOŠ Pod Bánošom z Banskej Bystrice

Naša laboratórna práca a priestory boli prezentované študentom Strednej odbornej školy Pod Bánošom dňa 29.05.2023. Pätnásť študentov malo možnosť spoznať prácu v Cereálnom laboratóriu, kde im kolegyňa Ing. Zuzana Tóthová opísala zameranie a aktivity laboratória....

Študenti a zamestnanci SPU senzoricky hodnotili ochutené medy

Vo Výskumnom centre AgroBioTech Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre sa počas troch dní konalo senzorické hodnotenie ochutených medov. Na hodnotení sa zúčastnilo 83 dobrovoľníkov z radov zamestnancov a študentov univerzity. Sledované boli znaky ako...