Oddelenie technológie potravín a biotechnológie

Oddelenie technológie potravín a biotechnológie pozostáva z 10 laboratórií, v rámci ktorých sú vyvíjané moderné a experimentálne technológie výroby potravín s definovaným účelom využitia, sú optimalizované technológie spracovania surovín s dôrazom na ich efektivitu, komplexnosť využitia zdrojov a ekologický prístup.

Laboratóriá sa špecializujú na:

  • Analýzy primárnych (obsah tuku, bielkovín, sacharidov, vlákniny) a sekundárnych metabolitov (antioxidačná aktivita, polyfenoly, vitamíny) tradičných aj menej známych druhov rastlín,
  • výrobu oleja modernými technológiami lisovania na hodnotenie kvality jačmeňa a sladu s cieľom určenia kvalitných sladovníckych odrôd,
  • na experimentálnu výrobu piva a sladových nápojov,
  • na získavanie, kultiváciu, mikromanipuláciu, na identifikáciu, diferenciáciu, charakteristiku a funkčnú diverzitu obilnín, pseudoobilnín a strukovín na základe DNA analýz využívajúcich mikrosatelity, retrotranspozómy, QTL markery,
  • na izoláciu, identifikáciu mikroorganizmov a testovanie ich vlastností,
  • na determináciu účinkov biologicky aktívnych látok a rizikových faktorov prostredia,
  • na stanovenie hematologických, biochemických parametrov, oxidačného a antioxidačného statusu, na sledovanie hormonálneho statusu ovplyvneného benefitnými zložkami výživy, resp. vplyvom toxických disruptorov.

Oddelenie technológií potravín a biotechnológie

Gestor oddelenia: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

Vedúci laboratória:

doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.

ikona-telefon +421 37 641 4703

 

 

Vedúci laboratória:

doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.

ikona-telefon +421 37 641 4793

Vedúci laboratória:

Ing. Eva Ivanišová, PhD.

ikona-telefon +421 37 641 4421

Vedúci laboratória:

Ing. Dušan Straka

ikona-telefon +421 37 641 4952

 

Vedúci laboratória:

doc. Ing. Andrea Mendelová, PhD.

ikona-telefon +421 37 641 4777