Prezentačný deň vedy VC ABT- prezentácie

Dňa 18. mája 2016   v rámci Prezentačného dňa vedy vo Výskumnom centre AgroBiotech boli prezentované výsledky doterajšieho výskumu laboratórií a taktiež výskumné zámery na nasledujúce obdobie.  Prezentácie si môžete opätovne pozrieť kliknutím na konkrétnu prednášku....

Prezentačný deň vedy VC AgroBioTech

Výskumné centrum AgroBioTech Vás pozýva na verejnú prezentáciu činností jednotlivých laboratórií, výsledkov doterajšieho výskumu a výskumných zámerov laboratórií na nasledujúce obdobie.