Výsledky výskumu prezentujeme doma i v zahraničí

Zamestnankyne Výskumného centra AgroBioTech, ktoré pôsobia na Oddelení bioekonomiky majú za sebou úspešnú vedeckú jeseň, počas ktorej aktívne prezentovali výsledky svojich vedecko-výskumných činností na viacerých medzinárodných vedeckých konferenciách. V septembri sa...

Aktuálne z projektu H2020

Vďaka projektu Horizont 2020 ID 101000501: Algae4IBD sme testovali vodné extrakty z 23 morských rias a mikrorias na minimálnu inhibičnú koncentráciu. Testované baktérie boli objednané z Nemeckej zbierky mikroorganizmov a to Bacillus cereus (DSM 31), Escherichia coli...

Projekt BestCHEESE bol úspešne implementovaný

Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre sa zapojilo do implementácie projektu v rámci strategických partnerstiev programu Erasmus+ pre aktivity odborného vzdelávania s názvom „Skúmanie technológie a štandardov tradičnej výroby syrov vo svetle Európskej únie,“ ktorý...

Hmyz sa teší čoraz vyššej obľube

Problematikou jedlého hmyzu sa zaoberajú aj výskumíci zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v spolupráci s Výskumným centrom AgroBioTech SPU v Nitre a Právnickou fakultou Trnavskej univerzity, ktorý spoločne pripravujú aj workshop o jedlom hmyze. ...

Novinky a trendy v potravinárstve

Vďaka EIT Food Hub sa na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre vyvíja funkčné jedlo určené pre mladých adolescentov. Inovatívny potravinársky produkt je dizajnovaný spotrebiteľmi v spolupráci s Fakultou biotechnológie a potravinárstva, potravinárskou...