Aktuality

Aktuality výskumného centra

Agrobiotech v Televíznych novinách

Dňa 20. 5. 2019 bola v Televíznych novinách na Markíze odvysielaná reportáž týkajúca sa eurofondov. Jej súčasťou bolo aj naše výskumné centrum. Krátky rozhovor poskytla Dr. Ing. Miroslava Požgajová.... prečítajte si viac

DNADay & Prezentačný deň VC ABT

Srdečne Vás pozývame na DNA Day spojený s Prezentačným dňom Výskumného centra AgroBioTech, ktorý sa uskutoční 25. apríla 2019 o 13:00 v kongresovej sále VC ABT. Ide o vedecké podujatie zamerané na propagáciu významu kľúčových objavov v odbore genetika a oboznámenie sa... prečítajte si viac

Deň vedy vo VC AgroBioTech – III. ročník

Dňa 6.11.2018 sa vo Výskumnom centre AgroBioTech konal v poradí už tretí ročník Dňa vedy. V kongresovej sále centra boli počas uplynulých ročníkov prezentované aktuálne trendy a zaujímavosti z oblasti nanotechnológie či problematika poľnohospodárstva, pôdy a potravín... prečítajte si viac

DEŇ VEDY VC ABT 2018

Srdečne pozývame zamestnancov a študentov SPU v Nitre na podujatie DEŇ VEDY VC ABT 2018, ktoré sa uskutoční dňa 6. novembra 2018 o 13:00 hod. v priestoroch VC ABT (Kongresová sála). Tešime sa na Vašu... prečítajte si viac

Zasadala Rada Výskumného centra Agrobiotech

Za účasti členov Rady Výskumného centra AgroBioTech, gestorov laboratórií a pozvaných hostí sa 14. júna uskutočnilo riadne zasadnutie Rady VC ABT, na ktorom boli prezentované informácie zamerané na nasledujúce monitorovacie obdobie projektu Vybudovanie výskumného... prečítajte si viac