Aktuality

Aktuality výskumného centra

DAFM Letná škola v Záhrebe bola úspešná

DAFM Letná škola Towards resilient Agriculture sa konala v Záhrebe, v Chorvátsku v dňoch 1. až 5. júla 2024 na University of Zagreb, Faculty of Agriculture. Letnú školu otvoril dekan fakulty prof. Ivica Kisić a prodekanka prof. Kristina Kljak. Letnej školy sa...

preèítajte si viac

Biznis fórum a workshop s EIT Food projektom

V dňoch 11 – 13. júna 2024 v rámci projektu EIT Food Hub sa uskutočnilo podujatie, ktoré bolo rozdelené do dvoch blokov. Podujatie začalo 11. júna 2024 na SPU v Nitre, kde sa na biznis fóre v panelových diskusiách stretli zástupcovia z rôznych potravinových odvetví,...

preèítajte si viac

Učíme sa navzájom

V rámci internacionalizácie vzdelávania a vedy na Slovensku podporila Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA, n.o.) Anastasiiu Shevchenko, PhD., vedecko-pedagogickú pracovníčku Národnej Univerzity Potravinárskych Technológií v Kyjeve. V našom výskumnom centre...

preèítajte si viac