Aktuality

Aktuality výskumného centra

Regeneratívne poľnohospodárstvo

Zamestnanec Výskumného centra AgroBioTech (VC ABT) SPU v Nitre Ing. Jakub Pagáč, PhD., sa zúčastnili odborného semináru 15.júna 2023 v Bratislave na tému Regeneratívneho poľnohospodárstva. Podujatia sa zúčastnili poslanci NRSR, poľnohospodári, zástupcovia...

preèítajte si viac

Exkurzia pre SOŠ Pod Bánošom z Banskej Bystrice

Naša laboratórna práca a priestory boli prezentované študentom Strednej odbornej školy Pod Bánošom dňa 29.05.2023. Pätnásť študentov malo možnosť spoznať prácu v Cereálnom laboratóriu, kde im kolegyňa Ing. Zuzana Tóthová opísala zameranie a aktivity laboratória....

preèítajte si viac

Senzorické hodnotenie ochutených medov

Všetkých študentov a zamestnancov SPU v Nitre pozývame na Senzorické hodnotenie ochutených medov, ktoré sa uskutoční v dňoch 31.5-2.6.2023 (hodnotenie bude krátke, max 30 min v rámci zvoleného dňa) v priestoroch Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre. Vyplnením...

preèítajte si viac