Aktuality

Aktuality výskumného centra

Výsledky výskumu prezentujeme doma i v zahraničí

Zamestnankyne Výskumného centra AgroBioTech, ktoré pôsobia na Oddelení bioekonomiky majú za sebou úspešnú vedeckú jeseň, počas ktorej aktívne prezentovali výsledky svojich vedecko-výskumných činností na viacerých medzinárodných vedeckých konferenciách. V septembri sa...

preèítajte si viac

Aktuálne z projektu H2020

Vďaka projektu Horizont 2020 ID 101000501: Algae4IBD sme testovali vodné extrakty z 23 morských rias a mikrorias na minimálnu inhibičnú koncentráciu. Testované baktérie boli objednané z Nemeckej zbierky mikroorganizmov a to Bacillus cereus (DSM 31), Escherichia coli...

preèítajte si viac

Hmyz sa teší čoraz vyššej obľube

Problematikou jedlého hmyzu sa zaoberajú aj výskumíci zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v spolupráci s Výskumným centrom AgroBioTech SPU v Nitre a Právnickou fakultou Trnavskej univerzity, ktorý spoločne pripravujú aj workshop o jedlom hmyze.  "Jedlý...

preèítajte si viac

Novinky a trendy v potravinárstve

Vďaka EIT Food Hub sa na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre vyvíja funkčné jedlo určené pre mladých adolescentov. Inovatívny potravinársky produkt je dizajnovaný spotrebiteľmi v spolupráci s Fakultou biotechnológie a potravinárstva, potravinárskou...

preèítajte si viac

Za novým poznaním do Japonska…

Do výzvy ERASMUS+ svet, ktorý podporuje mobilitu pedagogických a vedecko-výskumných zamestnancov sa zapojili aj naše zamestnankyne z Výskumného centra AgroBioTech, Ing. Ivana Speváková, PhD. a Ing. Lucia Klongová, spolu s doc. Ing. Vladimírom Vietorisom, PhD. z Ústavu...

preèítajte si viac