Vyšiel prvý zborník vedeckých prác VC ABT

Vyšlo prvé vydanie Recenzovaného zborníka vedeckých prác Výskumného centra AgroBioTech. Obsahuje 11 článkov, ktoré súvisia s výskumnými činnosťami realizovanými vo Výskumnom centre AgroBioTech.  PDF verziu nájdete tu:    RECENZOVANÝ ZBORNÍK VEDECKÝCH PRÁC...

AgroBioTech nadväzuje kontakty aj vo Fínsku

Naša kolegyňa Mgr. Jana Bilčíková sa zúčastnila 31. ročníka konferencie EAIE, ktorá sa konala 23.9-27.9.2019 v Helsinkách. V rámci konferencie sa zamerala predovšetkým na získanie informácií o možnostiach spolupráce v oblasti výskumu, na nadviazanie nových a...

ABT súčasťou otvorenia akademického roka na SPU

Výskumné centrum AgroBioTech bolo počas slávnostného otvorenia 67. akademického roka na SPU v Nitre spomenuté hneď dvakrát. Prvá zásluha patrí Dr. Ing. Miroslave Požgajovej, ktorej rektorka doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., udelila Cenu za publikáciu s najvyšším...

Demo Deň v rámci projektu EIT Food Hub

Dňa 19.9.2019 o 9:00 sa vo Výskumnom centre AgroBioTech uskutoční DEMO DEŇ – súťaž startapistov v agropotravinárskom sektore v rámci EIT Food Inovation Prize 2019. 10 finalistov predstaví svoje inovatívne nápady a zabojujú o ceny 10 000 a 5 000 Eur na podporu...

7. Medzinárodná zimná škola „ANIMAL BIOTECHNOLOGY“

Srdečne Vás pozývame na 7. medzinárodnú zimnú školu “Animal Biotechnology”, organizovanú NPPC – Výskumným ústavom živočíšnej výroby, SPU – Fakultou biotechnológie a potravín a Výskumným centrom AgroBioTech, ktorá sa uskutoční 6. februára 2020 vo Výskumnom...