HODNOTENIE ŠKOLSKÉHO PROGRAMU OVOCIE, ZELENINA, MLIEKO A MLIEČNE VÝROBKY DEŤOM DO ŠKÔL