Biznis fórum a workshop s EIT Food projektom

V dňoch 11 – 13. júna 2024 v rámci projektu EIT Food Hub sa uskutočnilo podujatie, ktoré bolo rozdelené do dvoch blokov. Podujatie začalo 11. júna 2024 na SPU v Nitre, kde sa na biznis fóre v panelových diskusiách stretli zástupcovia z rôznych potravinových odvetví,...

Boli sme sa inšpirovať …..

….. v Podnikateľskom inkubátore a akcelerátore Point One na Českej zemědělskej univerzite (CZU) v Prahe Český inkubátor a akcelerátor Point On už funguje viac ako 10 rokov (https://www.pointone.czu.cz/). Funguje na troch poschodiach, kde sú priestory pre...