Práca s názvom „Screening of the Honey Aroma as a Potential Essence for the Aromachology“ pod vedením autorského kolektívu: Jana Štefániková, Patrícia Martišová, Marek Šnirc, Peter Šedík a Vladimír Vietoris bola publikovaná v karentovanom časopise „Applied Sciences“ (IF 2020: 2,679) dňa 3.9.2021.

Cieľom práce bolo stanoviť aromatické profily štyroch druhov medu pochádzajúceho zo Slovenska (slnečnicový, medovicový, agátový a lipový) kvalitatívnym a kvantitatívnym skríningom aróma-aktívnych zlúčenín pomocou plynovej chromatografie s hmotnostnou spektroskopiou (GC-MS).

Výsledky potvrdili, že každý druh medu obsahoval jedinečné aromatické látky – markery, ktoré neboli identifikované pri ostatných druhoch. Z týchto markerov sú Medzinárodnou asociáciou pre vonné látky (IFRA) v súčasnosti odporúčané dve zlúčeniny pre použitie medovej vône. V rámci našich výsledkov sme odporučili priradiť medzi tzv. “fragrances” aj hotrienol.

Viac z nášho výskumu si môžete prečítať tu: https://www.mdpi.com/2076-3417/11/17/8177