Pozemkové úpravy a možnosti riešenia tejto problematiky bola hlavná téma stretnutia zástupcov SPU v Nitre s poslankyňou Národnej rady SR Ing. Jarmilou Halgašovou, v sprievode asistentky JUDr. Jany Drgoncovej. Konalo sa 24. septembra vo Výskumnom centre AgroBioTech SPU v Nitre.

Za SPU sa na stretnutí zúčastnila prof. Zlatica Muchová, doc. Lucia Palšová, Ing. Lucia Gabríny, PhD., a Ing. Jakub Pagáč, PhD.

Viac informácií sa dočítate v článku: https://www.polnohospodar.sk/sk/polnohospodar-reader/z-diskusie-o-pozemkovych-upravach-s-poslankynou-jarmilou-halgasovou/