V dňoch 20 – 24 septembra 2021 sa v Turecku uskutočnilo medzinárodné stretnutie k projektu „Investigation of Traditional Cheese Production Technology and Standards in the Light of European Union – BestCHEESE“, v rámci programu Erasmus+, pod záštitou riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a lesníctvo v Eskisehire. Cieľom medzinárodného projektu je štandardizácia produkcie mliečnych výrobkov prostredníctvom vytvorenia národných hygienických a výrobných noriem. Do projektu sú spolu so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre zapojené 3 výskumné inštitúcie z Turecka (Eskisehir Agriculture and Forestry Directorate, Veterinary Faculty of Ankara University, Batman Agriculture and Forestry Directorate), 1 z Talianska (Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento) a 1 zo Slovinska (Univerza V Ljubljani). Za slovenskú stranu sa stretnutia zúčastnili výskumné zamestnankyne z Výskumného centra AgroBioTech – Mgr. Petra Borotová a Ing. Mária Tirpáková, PhD.

Účastníci stretnutia mali možnosť v rámci týždňového workshopu nahliadnuť do štyroch prevádzok, ktoré sa venujú produkcii lokálnych syrov a ďalších mliečnych výrobkov. Okrem exkurzií vo výrobných prevádzkach, workshop pozostával aj z prednášok, zameraných na technologické postupy a európske hygienické normy pri produkcii tradičných syrov. Zástupkyne z VC AgroBioTech na stretnutí vystúpili s prednáškou s názvom „Metódy produkcie Slovenská bryndza, Slovenská Parenica, Slovenský syr – oštiepok“.

Ďalšie projektové stretnutia sa uskutočnia v Európskych krajinách partnerov, stretnutie sa plánuje aj na Slovensku. Výskumné centrum AgroBioTech implementuje projekt v spolupráci s Ústavom potravinárstva, FBP.

Závery projektu obsiahnuté v predmetnom workshope budú podkladom pre budovanie inovatívnych a odborných prístupov, ktoré povedú k modernizácii spracovania mlieka a výroby mliečnych produktov, so zreteľom na normy kvality a kontroly naprieč štátmi EÚ.