Vo Výskumnom centre AgroBioTech Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre sa počas troch dní konalo senzorické hodnotenie ochutených medov. Na hodnotení sa zúčastnilo 83 dobrovoľníkov z radov zamestnancov a študentov univerzity. Sledované boli znaky ako farba, vôňa, chuť a celkový dojem.
Viac sa dočítate TU: https://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/studenti-a-zamestnanci-spu-senzoricky-hodnotili-ochutene-medy