Naša laboratórna práca a priestory boli prezentované študentom Strednej odbornej školy Pod Bánošom dňa 29.05.2023. Pätnásť študentov malo možnosť spoznať prácu v Cereálnom laboratóriu, kde im kolegyňa Ing. Zuzana Tóthová opísala zameranie a aktivity laboratória. Takisto mali študenti možnosť analyzovať aktivitu vody a vlhkosť sušienok, s cieľom zistenia vplyvu skladovania na kvalitu výrobkov.

V Laboratóriu výživy ľudí Ing. Zuzana Chlebová, PhD. prezentovala priestory laboratória. Študenti sa bližšie dozvedeli o vedecko-výskumných aktivitách laboratória, o špeciálnych prístrojoch zameraných na meranie a určenie stavby ľudského tela a pomôckach používaných pri biochemických analýzach a antropometrických meraniach. V rámci exkurzie študenti tiež mohli vidieť praktickú ukážku biochemických analýz ľudského krvného séra, konkrétne analýzu lipidového spektra.

V pivovare sa študenti oboznámili s technológiou výroby sladu a piva. So sládkom Ing. Dušanom Strakom si prakticky vyskúšali filtráciu piva s využitím kremeliny a meranie základných parametrov, ktoré im v budúcnosti môžu z pohľadu spotrebiteľa napomôcť pri výbere.

V laboratóriách genetických analýz mali študenti možnosť vidieť mnohé prístroje a metódy, ktoré bežne používajú genetici pri analýze genetických polymorfizmov a mutácií zo vzoriek biologického materiálu. Laboratóriom ich sprevádzala naša vedecká pracovníčka RNDr. Veronika Fialková, PhD. Dozvedeli sa taktiež  o základnej štruktúre molekuly deoxyribonukleovej kyseliny (DNA).

A v závere navštívili Senzorické laboratórium, kde pod gesciou Ing. Patrície Joanidis, PhD. a Ing. Jany Štefánikovej, PhD. boli študenti oboznámení s priebehom hodnotenia potravín a zúčastnili sa hodnotenia výrobkov vyvíjaných u nás vo VC ABT v rámci projektu Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood, kód ITMS: 313011V336. Hodnotili tri druhy sušienok, dva druhy nátierok a jablkové čipsy.

Študentom sa exkurzia páčila a sprevádzajúca pani učiteľka prejavila záujem navštíviť nás opäť s ďalšími talentovanými študentmi ich školy. Vopred sa tešíme na ďalšie milé stretnutie.