V dňoch 23-26 novembra 2021 sa uskutočnilo ďalšie stretnutie projektu: Investigation of Traditional Cheese Production Technology and Standards in the Light of European Union – BestCHEESE, ktoré sa sa konalo v Ľublane v Slovinsku. Medzi partnerov projektu okrem Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre patria 3 výskumné inštitúcie z Turecka (Eskisehir Agriculture and Forestry Directorate, Veterinary Faculty of Ankara University, Batman Agriculture and Forestry Directorate), 1 z Talianska (Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento) a 1 zo Slovinska (Univerza V Ljubljani). Za Slovensko sa stretnutia zúčastnila riaditeľka VC Agrobiotech Ing. Lucia Gabríny, PhD.

V rámci projektu boli v dňoch 23. a 24. novembra 2021 navštívené rodinné podniky, ktoré vyrábajú miestne syry v regióne Álp a na talianskych hraniciach a boli získané informácie o starých a nových výrobných technológiách. Projekt otvoril Assoc. Proffessor Tomaz SNOJ, ktorý pôsobí v hostiteľskej inštitúcii Ljubljana Faculty of Veterinary Medicine a je kontaktnou osobou vrámci projektu.

Cieľom projektu je prispieť k odstráneniu regionálnych rozdielov rozvojom IKT metodík zameraných na tradičné technológie výroby syra, bezpečnosť potravín a na hygienu v členských a kandidátskych krajinách EÚ. Účastníci projektu zdieľali informácie o technológiách výroby miestnych syrov a príslušnej legislatíve v krajinách, v ktorých pôsobia. Po terénnej a kancelárskej práci sa účastníci projektu zúčastnili stretnutia a podelili sa o svoje poznatky a skúsenosti.

V kancelárskych a terénnych štúdiách boli dodržané zásady šírenia a viditeľnosti programu Erasmus +. Po ukončení projektových aktivít sa ako výstup projektu vytvorí 10 lekcií v 5 rôznych jazykoch otvorených pre každého a 2 školiace moduly v trvaní 10 hodín.