V rámci Študentských dní nitrianskych univerzít 2021, ktoré prebiehajú pod záštitou Klaudie Halászovej (rektorky SPU) a Libora Vozára (rektora UKF), sa uskutočnia prednášky prostredníctvom platformy MS Teams, vedené zamestnancami Výskumného centra AgroBioTech.

 

Celý program Študentských dní nitrianskych univerzít si môžete stiahnuť TU

V utorok 16.11.2021 od 9.00 do 11.00 bude prebiehať prednáška o Výskumnom centre AgroBioTech s názvom:

  • Veda ako ju (ne)poznáme 

Všetko so všetkým súvisí. Spoznajte možnosti vedeckovýskumných aktivít vo Výskumnom centre AgroBioTech – od klimatickej zmeny v krajine až po výskum a vývoj inovatívnych potravín zameraných na rôzne skupiny obyvateľstva s využitím genetických, spektroskopických, mikroskopických, analytických a ďalších metód.   

Miesto a čas konania: online o 9.00 – 11.00 h 

Zodpovedá: Mgr. Veronika Valková (Výskumné centrum AgroBioTech, SPU) 

V ďalšej časti sa uskutoční 5 prednášok, ktoré budú zamerané na výživu ľudí a výživové odporúčania. 

V pondelok 15.11.2021 sa uskutočnia nasledujúce prednášky:

  • Výživové odporúčania pre dospelých počas pandémie spôsobenej ochorením COVID-19 

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom bolo Svetovou zdravotníckou organizáciou označené ako globálna pandémia. Adekvátna odpoveď imunitného systému závisí od mnohých faktorov, predovšetkým od nášho zdravotného stavu. Preto sa vynárajú otázky, ako optimálne podporovať imunitný systém v bežnej populácii.  

Miesto a čas konania: online o 14.00 h 

Zodpovedajú: Ing. Marta Lorková, PhD. (Výskumné centrum AgroBioTech), Ing. Mária Holovičová, PhD. (Výskumné centrum AgroBioTech) 

  • Diétne odporúčania pre pacientov po prekonaní ochorenia COVID-19 

Po prepustení z nemocnice a návrate domov, či zvládnutí zápasu s ochorením COVID-19 v domácom prostredí boj pokračuje. Pre opätovné získanie plného zdravia je dôležité obnoviť svalstvo, a tiež dodať telu všetky stratené živiny potrebné pre podporu imunitného systému. Kombinácia fyzickej rehabilitácie s výživovou rehabilitáciou je cestou, ako zlepšiť kvalitu života. Prednáška je určená nielen pre covidových pacientov.  

Miesto a čas konania: online o 15.00 h 

Zodpovedajú: Ing. Martina Gažarová, PhD., Ing.Paed.IGIP (Ústav výživy a genomiky FAPZ SPU), Ing. Mária Holovičová, PhD. (Výskumné centrum AgroBioTech), Ing. Marta Lorková, PhD. (Výskumné centrum AgroBioTech) 

  •  Histamínová intolerancia – čo o nej vieme a ako ju zvládnuť 

V poslednej dobe sa stretávame s nárastom počtu ľudí, ktorým bola „diagnostikovaná“ histamínová intolerancia. Aké sú príznaky takejto intolerancie, čo je príčinou jej vzniku, ako s ňou žiť, ako sa stravovať… Toto všetko bude súčasťou prednášky o jednej z najčastejších intolerancií posledných rokov.  

Miesto a čas konania: online o 16.30 h 

Zodpovedajú: Ing. Martina Gažarová, PhD., Ing.Paed.IGIP (Ústav výživy a genomiky FAPZ SPU) 

V utorok 16.11.2021 sa uskutočnia nasledujúce prednášky

  • Správna výživa  základ dobrého zdravia 

V prednáške je vyzdvihnuté zdravie ako jediná hodnota uznávaná všetkými, ochorenia spájané s výživou a najvýznamnejšie rizikové faktory životného štýlu mladých ľudí, ako sú nesprávna výživa, fajčenie cigariet, fyzická inaktivita, nadmerná konzumácia alkoholu a stres. V závere prednášky sú zdôraznené základné zásady správneho spravovania a dôležitosť dodržiavania pitného a pohybového režimu. 

Miesto a čas konania: online o 15.00 h 

Zodpovedajú: prof. Ing. Marta Habánová, PhD. (Ústav výživy a genomiky Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre) 

  •  Hliva ustricovitá a jej využitie vo výžive ľudí 

Prednáška, ktorá charakterizuje hlivu ustricovitú ako potravinu a biologický druh, jej zloženie a účinok hlivy na organizmus s možnosťami využitia hlivy vo výžive ľudí. 

Miesto a čas konania: online o 16.00 h 

Zodpovedajú: MUDr. Peter Chlebo, PhD. (Ústav výživy a genomiky FAPZ SPU), Ing. Zuzana Chlebová, PhD. (Výskumné centrum AgroBioTech), Ing. Marcel Golian, PhD. (Ústav záhradníctva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre)