Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre sa každý rok organizuje EIT Food Hub Awareness day na šírenie povedomia o inováciách a nových trendoch v agropotravinárstve.

Pod záštitou koordinátorky EIT Food Hub-u na SPU v Nitre, prof. Ing. Adrianou Kolesárovou, PhD., bol organizovaný online webinár, ktorý sa konal 3. novembra 2021 a bol moderovaný výskumníkmi Fakulty biotechnológie a potravinárstva Ing. Ladislavom Kohútom, PhD. a Výskumného centra AgroBioTech Ing. Simonou Baldovskou, PhD. Podujatie bolo zamerané na priblíženie noviniek v agropotravinárskom sektore a na vyzdvihnutie inovatívnych nápadov a trendov aplikovaných v praxi, na ktorých sa podieľali pracovníci z Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty ekonomiky a manažmentu, Výskumného centra AgroBioTech, ako aj zástupcovia potravinárskych spoločností.

Na podujatí bol priblížený vývoj a hodnotenie pekárenských výrobkov s pridanou hodnotou a optimalizácia výroby biobiltongu, bol diskutovaný neuromarketing v praxi na Slovensku a perspektívy a ohrozenia európskeho včelárstva. Odborníci z Fakulty biotechnológie a potravinárstva predstavili jedlé kvety a jedlý hmyz, ako menej známe a netradičné zdroje potravín, alternatívne prístupy k vyhodnoteniu senzorických dát, ale aj inovácie v zabezpečení pohotovostných dávok potravín (PODAP) pre vojakov v poli. Aj vďaka EIT Food Hub-u na SPU v Nitre sa na slovenský trh dostalo prvé funkčné jedlo určené pre seniorov ako inovatívny potravinársky produkt, ktorý vyvinula potravinárska spoločnosť Maxim Pharm s.r.o. v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, Fakultou biotechnológie a potravinárstva a Výskumným centrom AgroBioTech. Finálny výrobok, ktorý je bielkovinová raňajková kaša s novou unikátnou receptúrou, je výživovo presne modifikovaný pre skupinu ľudí nad 65 rokov s kľúčovými atribútmi ako efektivita, priaznivý vplyv na zdravie, jednoduchá príprava či nezameniteľná chuť a spĺňa chuťové a výživové preferencie starších spotrebiteľov. A ako úspešné projekty v rámci programov EIT Innovation Prizes a EIT Jumpstarter, vytvorené odborníkmi z Fakulty biotechnológie a potravinárstva, boli uvedené inovatívne startupy EcoDish a BioConvert ako dôležitý krok k obehovému hospodárstvu, ktoré je zásadné pre smerovanie agropotravinárskeho odvetvia k dlhodobo udržateľnému rozvoju.

Webinár bol určený študentom, doktorandom, vedeckým pracovníkom, akademickým pracovníkom, zástupcom potravinárskych firiem, malým a stredným podnikom, ale aj širokej verejnosti. S potešením môžeme konštatovať vysokú mieru účasti a pozitívne hodnotenie podujatia ako zo strany účastníkov, tak aj zo strany prednášajúcich.