Piate záverečné stretnutie medzinárodného projektu s názvom „Investigation of Traditional Cheese Production Technology and Standards in the Light of European Union-BestCHEESE“, ktorého koordinátorom je Eskisehir Directorate of Agriculture and Forestry v rámci programu Erasmus+, s akronymom BestCHEESE, sa konalo v  tureckom meste Eskişehir v dňoch 20. až 22. júla 2022.

Zahraničnými partnermi projektu sú Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento (Taliansko), Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Univerza V Ljubljani (Slovinsko), Veterinary Faculty of Ankara University (Turecko) a Batman Agriculture and Forestry Directorate (Turecko).

Po úvodných príhovoroch projektového manažéra Endera Muhammeda GÜMÜŞ predniesla koordinátorka projektu, veterinárka Dr. Hatice OLCAY, prezentáciu o doteraz realizovaných aktivitách projektu. Následne vystúpil so svojou prezentáciou o výrobe syrov a dôležitosti dodržiavania hygieny počas dojenia člen Fakulty veterinárnej fakulty Univerzity v Ankare prof. Dr. Ufuk Tansel ŞİRELİ. Ďalším bodom programu boli prezentácie účastníkov projektu a kancelárske práce podľa vopred pripraveného programu.

Vo štvrtok 21. júla prijal guvernér mesta Eskişehir Erol AKYILDIZ vo svojej kancelárii zástupcov z partnerských inštitúcií, ktorí mu predniesli informácie o zmysle a dôležitosti aktuálneho projektu.

Na záver projektového stretnutia navštívili účastníci historické a turistické miesta Eskişehiru a vrátili sa do svojich domovov so spoločným želaním, aby sa stretli pri ďalších projektoch.