V rámci projektu s názvom Investigation of Traditional Cheese Production Technology and Standards in the Light of European Union – BestCHEESE sa v dňoch 29. marca až 1. apríla 2022 uskutočnilo už tretie medzinárodné stretnutie pod záštitou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia z výskumných inštitúcií z Turecka (Eskisehir Agriculture and Forestry Directorate, Veterinary Faculty of Ankara University, Batman Agriculture and Forestry Directorate), Talianska (Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento), Slovinska (Univerza V Ljubljani) a zo Slovenska. Cieľom projektu je získanie informácií, ktoré prispejú k odstráneniu regionálnych rozdielov pri výrobe syrov v partnerských krajinách s využitím IKT metodík zameraných na bezpečnosť a hygienu potravín.

V rámci projektu boli navštívené farmy na strednom a južnom Slovensku, ktoré sa venujú spracovaniu kravského a ovčieho mlieka a výrobe syrov a iných mliečnych výrobkov. Účastníci mali možnosť vidieť celý proces výroby mliečnych výrobkov od dojenia až po skladovanie. Súčasťou každej prehliadky farmy bola aj ochutnávka vlastných výrobkov najmä syrov typických pre Slovensko ako napr. parenica, nite, zrejúce a nezrejúce tvrdé syry. Okrem exkurzií bol súčasťou stretnutia aj workshop, v rámci ktorého vystúpili zástupcovia partnerských inštitúcií s prednáškami zameranými na technologické postupy výroby tradičných syrov.

Ďalšie projektové stretnutie je plánované v Taliansku. Po ukončení projektových stretnutí budú pripravené 2 školiace moduly zamerané na používanie správnych hygienických postupov a riziká vznikajúce pri výrobe tradičných syrov.