Výskumné centrum AgroBioTech, prijalo v dňoch 15-16.7.2019, profesora Kayanusha J. Aryanu Ph.D., CFS., Diplomate ACAS z Louisiana State University, USA.

Profesor Kayanush Aryana, zo Školy výživy a potravinárstva LSU (School of Nutrition and Food Science of the Louisiana State University) sa v rámci svojho výskumu orientuje prevažne na funkčné potraviny, kvalitu potravín živočíšneho pôvodu a probiotiká. V súčasnosti, je centrom jeho záujmu výskum v oblasti mliečnych produktov a to najmä jogurtov, syrov a zmrzliny.

Počas svojho pobytu, profesor Kayanush Aryana navštívil viaceré laboratóriá Výskumného centra AgroBioTech a navrhol možnosti prehĺbenia výskumnej spolupráce v oblasti kvality mliečnych produktov, senzorických analýz, mikroskopických analýz ako aj v ďalších výskumných oblastiach.

Po prehliadke laboratórií prebehla s profesorom Aryana, za prítomnosti riaditeľky VC ABT, Ing. Lucii Gabríny, PhD. diskusia so zástupcom VC ABT – Ing. Matejom Hynštom a zástupcami Fakulty biotechnológie a potravinárstva: doc. Ing. Margitou Čanigovou, CSs. a Ing. Vierou Duckovou, PhD. (Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov) ohľadne možností výskumnej spolupráce v oblasti mliečnych produktov.