EIT Food Government Executive Academy je špeciálny program pre poradenstvo a budovanie schopností, ktorý ponúka náhľad na výzvy spojené s inováciami potravinového systému, stratégiami a predpismi RIS3 (Research and Innovation Smart Specialization Strategies).

Akadémia bude prebiehať online od mája do novembra 2022 a bude združovať zástupcov verejného sektora z krajín strednej, výhodnej a južnej Európy s odborníkmi pracujúcimi v oblasti agropotravinárskych inovácií v priemysle, akademickej oblasti a Európskych inštitúcií.

📅 Uzávierka prihlášok je 15. marca 2022

Viac informácií na: https://gea.eitfood.eu/