EIT Food Government Executive Academy

EIT Food Government Executive Academy je špeciálny program pre poradenstvo a budovanie schopností, ktorý ponúka náhľad na výzvy spojené s inováciami potravinového systému, stratégiami a predpismi RIS3 (Research and Innovation Smart Specialization Strategies). Akadémia...

Fakulta biotechnológie a potravinárstva v spolupráci s Výskumným centrom AgroBioTech na SPU v Nitre prináša jedinečnú príležitosť pre potravinárske spoločnosti zapojiť sa do medzinárodného projektu!

Počas mája a júna 2021 sa na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre v rámci európskeho projektu EIT Food RIS Consumer Engagement Labs konali online stretnutia so spotrebiteľmi zamerané na témy súvisiace s potravinami, preferenciami starších spotrebiteľov a...