Návšteva študentov z Kalábrie

V minulom týždni sme mali vo VC ABT Erasmus študentov farmácie z Kalábrie (IT). Pracovali sme spolu na in vivo štúdii, ktorá sa zaoberala antioxidačnými účinkami rastliny Maca peruánska na reprodukčný systém. Zisťovali sme, či Maca dokáže poskytnúť ochranu voči...

EIT Food Government Executive Academy

EIT Food Government Executive Academy je špeciálny program pre poradenstvo a budovanie schopností, ktorý ponúka náhľad na výzvy spojené s inováciami potravinového systému, stratégiami a predpismi RIS3 (Research and Innovation Smart Specialization Strategies). Akadémia...

Fakulta biotechnológie a potravinárstva v spolupráci s Výskumným centrom AgroBioTech na SPU v Nitre prináša jedinečnú príležitosť pre potravinárske spoločnosti zapojiť sa do medzinárodného projektu!

Počas mája a júna 2021 sa na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre v rámci európskeho projektu EIT Food RIS Consumer Engagement Labs konali online stretnutia so spotrebiteľmi zamerané na témy súvisiace s potravinami, preferenciami starších spotrebiteľov a...