Výskumné centrum AgroBioTech v dňoch 18-19.7.2019, privítalo ďalšieho hosťa z USA, Louisiana State University (LSU): profesor Jeff S. Kuehny, riaditeľ Botanickej záhrady LSU. Profesor Kuehny, sa výskumne orientuje na fyziológiu rastlín okrasných plodín. Konkrétne sa venuje rastu a modelom príjmu živín chryzantén, premiestňovaniu a rozdeľovaniu bylinných a drevných okrasných druhov, výskumu v oblasti cibuľových plodín a skúmaniu výrobných a krajinných problémov s podstielkami.

Profesora Kuehnyho sprevádzala riaditeľka Výskumného centra AgroBioTech, Ing. Lucia Gabríny, PhD. V rámci posilňovania spolupráce VC ABT so Slovenskou akadémiou vied, prof. Kuehny navštívil Arborétum Mlyňany SAV, kde s vedúcou Arboréta: Ing. Janou Konôpkovou, PhD., vedúcim Oddelenia dendrobiológie: Ing. Petrom Ferusom, PhD., ďalším zástupcom oddelenia dendrobiológie: Ing. Jaroslavom Michalkom, PhD., a vedúcim Oddelenia genofondu a špeciálnych zbierok, Ing. Petrom Hoťkom, PhD. diskutoval o vzájomných možnostiach výskumnej spolupráce a prípadnej možnosti výmeny rastlinného materiálu na výskumné účely.

Profesor Kuehny ďalej navštívil Botanickú záhradu SPU, v rámci ktorej bol sprevádzaný riaditeľkou, Ing. Erikou Mňahončákovou, PhD. Profesora Kuehny najviac zaujali tzv. čarovníky, ktorým sa Botanická záhrada úspešne venuje.

Ďalšou zastávkou bola Interaktívna záhrada Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, po ktorej profesora Kuehnyho sprevádzal Ing. Ladislav Bakay, PhD., z Katery biotechniky zelene.

Na záver, profesor Kuehny navštívil vybrané laboratóriá Výskumného centra AgroBioTech, z ktorých ho najviac zaujalo laboratórium Laboratórium produkčnej fyziológie a ekofyziológie rastlín.

Návšteva profesora Kuehnyho, naštartovala nie len spoluprácu s Výskumným centrom AgroBioTech ale rozšírila možnosti spolupráce aj s Botanickou záhradou a FZKI SPU v Nitre ako aj s Arborétom Mlyňany SAV v oblasti environmentálnych vied.

Arborétum Mlyňany SAV

Botanická záhrada SPU

Interaktívna záhrada FZKI