Zamestnanci Výskumného centra AgroBioTech (VC ABT) SPU v Nitre – Ing. Jozefína Pokrývková, PhD., a Ing. Jakub Pagáč, PhD., sa zúčastnili odbornej exkurzii a diskusii ohľadom regeneratívneho poľnohospodárstva a agrolosníctva na Slovensku.

Podujatia sa zúčastnia pozvaný predstavitelia Martin Kováč, štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Robert Dohál, PD Krakovany Stráže, Martina Šilhánová, Nestlé, Jaroslav Jankovič, NLC/Slovenská agrolesnícka asociácia a ostatný z relevantných ministerstiev a ich rezortných organizácií, zástupcovia Štátnej ochrany prírody SR, Slovenskej agentúry životného prostredia, farmári a poľnohospodári, zástupcovia potravinárskych firiem, profesných organizácií, komôr a asociácií, agrolesníci, environmentálne združenia, výskumný pracovníci a ďalší zainteresovaní.

V rámci odbornej exkurzii prebehla komentovaná prehliadka PD Krakovany Stráže, počas ktorej bola vykopaná pôdna sonda na ktorej boli prezentované výhody regeneratívneho poľnohospodárstva. Podrobne sme boli oboznámený so zmenami stavu a vývoja základných makroelementov (P, K, Mg) a mikroelementov (Cu, Zn, Mn) v poľnohospodárskych pôdach.

Po praktických ukážkach a odbornom výklade nasledovala diskusia, kde predstavili hlavný pozvaný svoj rezort a potom obdržali jednoduchú otázku „Čo by každý potreboval od jednotlivých rezortov?“, aby sme mohli zaviesť do systému regeneratívne poľnohospodárstvo a agrolosníctvo na Slovensku. Viac krát padli poznámky „bez vzdelania to nepôjde“, „treba zaviesť uhlíkovú banku“, „zdravá pôda, zdravé potraviny“, „chýba flexibilita v systéme“, „chýba zapojenie farmárov do európskej siete demonštračných farmárov“ a mnoho zaujímavých tém, ktoré spolu súvisia. Z danej diskusie vyplynulo, že koncept regeneratívneho poľnohospodárstva nie je na Slovensku rozšírený. Najviac skúseností z uplatňovania princípov tohto udržateľného spôsobu obhospodarovania pôdy majú v PD Krakovany – Stráže.