V uplynulom období boli publikované dve pozoruhodné vedecké práce z oblasti základného výskumu o vplyve ťažkých kovov na reprodukčnú fyziológiu a produkciu pohlavných hormónov na úrovni in vitro nádorových bunkových modelov.

Práca s názvom Copper affects steroidogenesis and viability of human adrenocortical carcinoma (NCI-H295R) cell line in vitro pod vedením autorského kolektívu: Jana Bilcikova, Veronika Fialkova, Hana Duranova, Eva Kovacikova, Zsolt Forgacs, Agnieszka Gren, Peter Massanyi, Norbert Lukac, Shubhadeep Ryochoudhury and Zuzana Knazicka bola publikovaná v karentovom časopise “Journal of Environmental Science and Health, Part A“.

Cieľom práce bolo sledovať vplyv biologického stopového prvku a kovu, medi vo forme CuSO4.5H2O na prežívanie a cytotoxicitu v ľudskej adrenokortikálnej nádorovej bunkovej línie (NCI-H295R) sledovaním dráhy steroidogenézy. Výsledky tejto práce poukazujú na cytotoxický účinok medi na produkciu steroidových hormónov a reprodukčnú fyziológiu.

Práca bola finančne podporená Vedeckou grantovou agentúrou Slovenskej republiky VEGA č. 1/0163/18, č. 1/0038/19, APVV-15-0543 a vznikla s podporou Výskumného centra AgroBioTech vybudovaného v rámci projektu Vybudovanie výskumného centra ,,AgrobioTech“ ITMS 26220220180.

Druhá vedecká práca s názvom: In Vitro Assessment of the Impact of Nickel on the Viability and Steroidogenesis in the Human Adrenocortical Carcinoma (NCI-H295R) Cell Line a autorským kolektívom: Norbert Lukac, Zsolt Forgacs, Hana Duranova, Tomas Jambor, Jirina Zemanova, Peter Massanyi, Barbara Tombarkiewicz, Shubhadeep Roychoudhury, Zuzana Knazicka bola publikovaná v karentovom časopise “Physiological Research“.

Práca sa zaoberala hodnotením vplyvu chloridu nikelnatého (NiCl2) ako endokrinného disruptora na viabilitu buniek a produkciu steroidových hormónov v NCI-H295R bunkovej línii. Autori v práci poukázali na cytotoxické pôsobenie a škodlivý endokrinný účinok NiCl2 na syntézu steroidov (progesterónu, testosterónu) na úrovni in vitro.

Práca bola finančne podporená Vedeckou grantovou agentúrou Slovenskej republiky VEGA č. 1/0163/18, APVV-15-0543, APVV-16-0289 a vznikla s podporou Výskumného centra AgroBioTech vybudovaného v rámci projektu Vybudovanie výskumného centra ,,AgrobioTech“ ITMS 26220220180.