Ing. Jakub Pagáč, PhD. sa zúčastnil súťaže Pre vodu 2020,  ktorej účelom bolo podporiť riešenia problémov s vodou v sídlach aj vo voľnej krajine. V piatom ročníku celoslovenskej súťaže Pre vodu, ktorú každoročne vyhlasuje Nadácia Ekopolis, obsadili Jakub Pagáč spolu s Alexandrou Pagáč Mokrou 3. miesto so zadaním na tému: Protipovodňové a protierózne opatrenia v obci Veľké Zálužie.
Ich návrh si môžete pozrieť tu:

https://www.sutazprevodu.sk/Sutaz-Pre-vodu/Sutazne-navrhy/Protipovodnove-a-protierozne-opatrenia-v-obci-Velk

https://www.sutazprevodu.sk/PreVoduSK/files/41/414965af-1673-42d5-ad5e-8c066d72f3a9.pdf

https://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/sutaz-pre-vodu-ovladla-fakulta-zahradnictva-a-krajinneho-inzinierstva-spu/