Naša kolegyňa Mgr. Jana Bilčíková sa zúčastnila 31. ročníka konferencie EAIE, ktorá sa konala 23.9-27.9.2019 v Helsinkách. V rámci konferencie sa zamerala predovšetkým na získanie informácií o možnostiach spolupráce v oblasti výskumu, na nadviazanie nových a posilnenie už existujúcich výskumných partnerstiev s univerzitami, či výskumnými inštitúciami v Európe, ale aj s krajinami mimo Európy.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2458722697540892&id=121242164622302