Srdečne Vás pozývame na 7. medzinárodnú zimnú školu Animal Biotechnology, organizovanú NPPC – Výskumným ústavom živočíšnej výroby, SPU – Fakultou biotechnológie a potravín a Výskumným centrom AgroBioTech, ktorá sa uskutoční 6. februára 2020 vo Výskumnom centre AgroBioTech Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a bude zameraná na tému: Živočíchy ako biologické modely pre biotechnologický výskum.

Viac informácií nájdete na: http://www.vuzv.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=775:animal-biotechnology-2020&catid=41&Itemid=148