Klinické štúdie sú prostriedkom pre vývoj nových postupov pre určité odborné činnosti. Klinické štúdie organizované VC ABT zahŕňajú overovanie a analýzu vplyvov nových potravín s pridanou hodnotou na zdravotný stav konzumentov.

Súčasťou klinických testov a protokolov sú nasledovné odborné činnosti (Laboratórium výživy ľudí):

  • meranie telesnej konštitúcie – metódou bioelektrickej impedancie BIA prístrojom InBody S10 (použiteľný aj v teréne), metódou vzduchovej pletyzmografie ADP prístrojom BOD POD®, kompletne vybaveným antropometrickým inštrumetáriom,
  • stanovenie biochemických a hematologických parametrov so špeciálnym zreteľom na lipidové spektrum, vrátane stanovenia aj subfrakcií LDL a HDL cholesterolu systémom Lipoprint®,
  • meranie systolického a diastolického krvného tlaku, meranie EKG,
  • meranie glykémie, aj kontinuálne, stanovenie Glykemického indexu potravín.

Protokol každej klinickej štúdie je schválený etickou komisiou.

Účasť v každom klinickom výskume je dobrovoľná. Pre každú štúdiu, v ktorej sa mienite zúčastniť ako dobrovoľník (zdravý/pacient), dostanete dokument s názvom „Informovaný súhlas s účasťou v štúdii klinického výskumu“, ktorý zrozumiteľne vysvetľuje podmienky a protokol štúdie.

V prípade, ak Vás ponuka Laboratória výživy ľudí VC ABT SPU v Nitre zaujala a máte záujem zúčastniť sa klinického výskumu ako dobrovoľník alebo partner, vyplňte  formulár ktorý nájdete na tomto odkaze.

Údaje po odoslaní formulára budú prístupné len zainteresovaným pracovníkom VC ABT SPU v Nitre.

V prípade otázok nás kontaktujte na mailovej adrese agrobiotech@uniag.sk.